Upravit stránku

Cíl projektu: posílit spolupráci s výzkumnými středisky a získat odborný výpočet panelových izolací pro atypické pece pro zlepšení izolačních vlastností

Dotační projekt OP PIK 2014-2020

Název projektu: Inovační vouchery                                                                                               Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019023                                                                   Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO-1 "Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace"

Tento program je spolufinancován Evropskou Unií.

                                  

Inovační vouchery
Nahoru