Oznamovací systém - whistleblowing

 

Naše společnost má zavedený vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Prostřednictvím oznamovacího systému přijímáme oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž u naší společnosti došlo nebo má dojít a které má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v zákoně o ochraně oznamovatelů.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti písemně na adresu sídla Společnosti k rukám příslušné osoby (obálku doporučujeme viditelně označit slovy důvěrné – neotevírat – ochrana oznamovatelů), nebo ústně příslušné osobě a to ve všední dny v době od 9.00 do 14.00 hod., nebo na jeho žádost osobně u příslušné osoby (ta je povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal), nebo prostřednictvím k tomu určené schránky, která je umístěna v sídle Společnosti (v přízemí budovy sídla Společnosti, v chodbě u nástěnky) a je označena logem Společnosti a názvem „Oznámení“ (dále jen „schránka“). Doporučujeme použít formulář pro podání oznámení, který je dostupný u schránky.

Příslušnou osobou, která přijímá oznámení se určuje: Dita Fialová, e-mail: oznameni@jetti.cz,  tel: +420  569 435 370. V případě čerpání dovolené nebo dočasné pracovní neschopnosti se zastupující příslušnou osobou, která přijímá oznámení určuje: Jana Zdražilová, e-mail: oznameni@jetti.cz,  tel: +420  569 435 370.

Za podmínek stanovených v ustanovení § 13 až 18 zákona lze oznámení podat i ministerstvu.

Ochrana podle zákona náleží oznamovateli, který oznámení ve smyslu § 7 odst. 1) a 2) zákona podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, podal ministerstvu, nebo za podmínek stanovených zákonem uveřejnil. Ochrana před odvetným opatřením podle zákona náleží rovněž osobě, která oznámení podala orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (dále jen „vědomě nepravdivé oznámení“). Fyzická osoba jenž podá vědomě nepravdivé oznámení, se tím dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Bližší informace o právech a povinnostech spojených s podáváním oznámení jsou upraveny v zákoně o ochraně oznamovatelů.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti